Από την 1η Μαρτίου 2016 ισχύουν οι επίσημες τιμές οι οποίες ορίζονται για όλους τους Έλληνες εκπαιδευτές της Μεθόδου Θήτα από το ίδρυμα ΤΗΙnΚ® της Βαϊάννα Στάϊμπολ. Οι τιμές αξιολογούνται με βάση την ποσότητα της πληροφορίας που παίρνετε στο σεμινάριο και όχι με  βάση των αριθμό των ημερών του σεμιναρίου.


Επειδή οι έγκαιρες εγγραφές μας βοηθούν πολύ, σας επιβραβεύουμε! Αν κάνετε την εγγραφή σας και καταθέσετε την προκαταβολή για το σεμινάριο που θέλετε ένα μήνα (30 μέρες) πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, τότε επιβραβεύεστε με την έκπτωση έγκαιρης εγγραφής που είναι μείον 20 ευρώ! Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν  δεν κάνετε έγκαιρη εγγραφή, το πρώτο βήμα είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής (κάντε κλικ εδώ) για το/τα σεμινάριο/α που σας ενδιαφέρει. Σε εκείνη την σελίδα διαβάστε όλες οδηγίες.

 

Έχουμε ένα ορισμένο ποσό υποτροφιών που δίνουμε σε σπουδαστές που κρίνουμε ότι το έχουν πραγματικά ανάγκη. Εάν θέλετε να λάβετε μια υποτροφία στείλτε μας ένα email με τα στοιχεία σας και τους λόγους που αιτείστε για υποτροφία και θα σας απαντήσουμε εάν η υποτροφία είναι εφικτή για εσάς την συγκεκριμένη περίοδο ή  όχι. Οι υποτροφίες δεν περιλαμβάνουν τα βασικά έξοδα του σεμιναρίου όπως βιβλία, εγχειρίδια κτλ.


CY3cnzDWYAAyZ8l1. Βασικό Επίπεδο DNAbasic think
Δ
ιάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Καμία

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 50€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 20€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 50€


advanced 2. Προχωρημέadvanced-instructorsνo Επίπεδο DNA
Διάρκεια σεμιναρίου: 3 ημέρες.
Προϋποθέσει
ς: Βασικό Επίπεδο DNA
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 50€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 20€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 50€


manifestingmanifest3. Υλοποίηση και Αφθονία
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 50€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 20€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 50€


Elective-semiars4. Dig Deeper – Αποτελεσματική Εμβάθυνση       dig-deeper
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 300€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 50€
Έκπτωση: 20 € εάν δηλώσετε συμμετοχή ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 50€


 intutive-anatomyIntuitive-Anatomy-Course-Pic5. Διαισθητική Ανατομία
Διάρκεια σεμιναρίου: 15 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 1450€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 100€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 100€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 150€


ac3c38_b2dc5a41cff241449fc60ef11d309c2e 6. Παγκόσμιες Σχέσεις
world-relations Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο
 Επίπεδο DNA και Διασθητική Ανατομία ή Αποτελεσματικότερη Εμβάθυνση
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 600€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 100€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 100€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 100€


b41f044c3aba4fb31d154243b44e07fd dna37. DNA3
Διάρκεια σεμιναρίου: 5 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA
, Διασθητική Ανατομία
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 800€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 100€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 100€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 100€


123disease 8. Ασθένειες και  διαταραχές
Διάρκεια σεμιναρίου: 10 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA
, Διασθητική Ανατομία
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 1000€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 100€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 100€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 100€

 


11667398_850321671725027_2282323196642306354_n9. rainbow-young-adultΤα παιδιά  του  Ουράνιου  Τόξου
Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Καμία

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 240€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 50€
Έκπτωση έγκαιρης κράτησης: 20€, εάν καταθέσετε την προκαταβολή σας ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Εάν υπάρχουν αδέλφια που συμμετέχουν, για κάθε αδελφό ή αδελφή έκπτωση 50 ευρώ εφόσον καταθέσετε την προκαταβολή ένα μήνα πρίν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 50€


soul-mate-seminar-small

10. Συντροφικές ψυχέςsoul-mate 2
Διάρκεια σεμιναρίου: 2 ημέρες.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA

Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 220€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 50€
Έκπτωση: 10 € εάν δηλώσετε συμμετοχή ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 50€

 


RHYTHM photocat11. Βρείτε τον Ρυθμό του Ιδανικού σας Βάρους
Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ημέρα.
Προϋποθέσεις: Βασικό Επίπεδο DNA
, Προχωρημένο Επίπεδο DNA
Συνολικό κόστος του σεμιναρίου: 100€
Προκαταβολή για την εγγραφή: 20€
Έκπτωση: 10€ εάν δηλώσετε συμμετοχή ένα μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κόστος επανάληψης του σεμιναρίου: 20€